lørdag 26. juni 2010

La humla suse!


Eg liker humler! Dei er trivleg runde i forma, strevsomme og ikkje agressive. Tidlegare år var det alltid humlebol hos oss under eine vindskeia på garasjen. I vår gjekk eg til innkjøp av boka "Humlor - alla Sveriges arter" ettersom eg ikkje fann noke tilsvarende på norsk. Så da dei store dronninghumlene dukka opp, sprang eg etter dei med boka i handa for å prøve å klassifisere..... Det var ikkje heilt enkelt! I boka var også liste over humlene sine favorittblomster i hagen. Tja, det stemmer ikkje heilt med det eg ser. Der er ingen interesse hos humlene for lavendel og gul revebjelle, akeleier og den gamle gule rosa er derimot svært så bra besøkt. Så får eg sjå om anisisop, løvehale og vanleg isop som ikkje er i blomst enno kan vekke interesse hos humlene. Det heng nok saman med arten humle som er hos meg. Nyleg sto ein avisartikkel at humler og bier er utryddingstrua fordi høvelege boplassane mangler eller vert øydelagt. Videre var det i artikkelen oppfordring til hageeigarar om å plante "humlevennlege" planter, og la løvetanna stå... Dersom vi ikkje får blåbær, så er det fordi humlene mangler. Det er berre humler som greier å lage den vibrasjonslyden som gjer at blåbæra vert bestøva. Bildet er av naboen sin gullregn. Treet summer og syng av humleaktivitet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar